කොරෝනා වැළඳී මි ය ගිය පුද්ගලයාගේ නිවසේ තිදෙනෙක් රාජකාරියට ගිහින්.

0

කොරෝනා රෝගයෙන් මි ය ගිය වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගේ නිවසක නිරෝධායනයට ලක්කර සිටි පිරිසක් අතරින් තිදෙනෙක් නිවසෙන් බැහැරව රැකියා සඳහා පිටව ගොස් තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් එම ස්ථානයට යන විටත් ඔවුන් අතරින් අයෙක් නිවසේ නොසිටි බව වාර්තා වනවා.

ඒ ආසන්නයේම නිවසක තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් උපන්දින සාදයකට ගොස් ඇති අතර මේ නිසාවෙන් පවුල් 16ක් නිරෝධයන කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here