කොරෝනා අස්සේ ඔංචිල්ලාවක් නිසා සිදූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම.

0

මුදලම වේළුසුමනපුර දෙදරු පියෙකු ඔන්චිල්ලාවක ගෙ ල සි ර වීමෙන් ම රණයට පත්වී ඇති බව මුන්දලම පොලීසිය කියයි.

මෙසේ ම රණයට පත්ව ඇත්තේ වේළුසුමනපුර පදිංචි ඒ. සංජීව සම්පත් නැමති කුලී කම්කරුවෙකු වන 27 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

මෙම ඖචිල්ලාව චෙරි ගසේ අතක ඇන්ටනා වයරයක ආධාරයෙන් සකස් කර තිබූ බව පොලීසිය කියයි.

එම ඔන්චිල්ලාවේ මෙම දෙදරු පියා 13 දින රාත්‍රි සිටියදි ඔචිල්ලාවේ බුලත් විටක්
සපමින් ඖචිල්ලාවේ රැදි සිටියදී වයරය ගෙලෙහි පැටලි ම රණයට පත්වී ඇති බව කියයි.

ම ර ණයට පත් තැනැත්තාට වයස අවුරුදු 3ක කුඩා දැරියක් සිටින අතර දින 7 කට පෙර ඔහුගේ බිරිදට කුඩා බිළිදියක් උපත ලබා ඇති බව කියයි.

පි ළිකාවකට ගොදුරුව සිටින මව හා මෙයට පෙර ම රණයට පත්වූ සොහොයුරාගේ ආබාධිත දරුවාද රැක බලාගෙන ඇත්තේ මේ සිදුවීමෙන් ම රණයට පත්වූ පුද්ගලයා බව කියයි.

කෙසේවෙතත් මෙම ම රණය සම්බන්ධ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතු බව මුන්දලම පොලීසිය කියයි.

( හිරාන් පියංකර – අද )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here