සංචරණ සීමා මැද කන්ටේනරයක් නිවසක් කඩාගෙන පෙරළෙයි (VIDEO)

0

පාලනයෙන් ගිලිහීම හේතුවෙන් අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක කන්ටේනර් රථයක් ගැටීමෙන් අ නතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

අ නතුරෙන් නිවසට දැඩි අ ලාභහානි සිදුව ඇති අතර අ නතුරෙන් කිසිවෙකුටත් හා නියක් සිදුවී නැහැ.

මේ අතර නිවස අසල නවතා තිබූ යතුරුපැදි දෙකකටද හා නි සිදුව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here