ගෑස් සමාඟම් ජනතාව අන්දල

0

මෑතක දී වෙළදපොළට හඳුන්වා දුන් ලීටර් 18 ප්‍රමාණයේ ගෑස් සිලින්ඩරයේ රසායනික සංයුතිය වෙනස් කර වඩාත් කාර්යක්ෂම කර ඇතැයි ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමෙන් පවසන නමුත් පැරණි සිලින්ඩරයේත් නව සිලින්ඩරයේත් ඇත්තේ එකම සංයුතියක් බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය කරවන ලද රසායනාගාර පරික්ෂාවකින් හෙළි වූ බව එම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

කිලෝ ග්‍රෑ 12.5 ක බරින් යුතුව තිබු ගෑස් සිළින්ඩරයේ බියුටේන් සියයට 80 ක් ද ප්‍රොපේන් සියයට විස්සක් ද පැවැති බවත් ලීටර් 18 ක් ලෙසින් හඳුන්වා දුන් නව සිලින්ඩරයේ බියුටේන් සියයට පණහක් හා 60 ක් අතර ද ප්‍රොපේන් සියයට 40 හා 50 අතර ද පවතින බව එම සමාගම පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට දැනුම් දුන් නමුත් මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය පර්යේෂණාගාරයක දී සිදුකළ පරික්ෂාවකින් හෙළි වූයේ පෙර සිලින්ඩරයේ මෙන්ම නව සිලින්ඩරයේ ද ගෑස්වල සංයුතිය පවතින්නේ බියුටේන් සියයට 50 හා ප්‍රොපේන් සියයට 50 වශයෙන් යැයි ද ගුණවර්ධන මහතා කීය.

ඔවුන් දැන්වීම් හරහා ද මෙම තොරතුර ජනතාව අතරට යවා ඇති බවත් එයින් පාරිභොගිකයා රව ටා ඇති බවත් කී ගුණවර්ධන මහතා මේ සම්බන්ධව එම සමාගමට නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව ද පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here