තවත් 34 ක්..වයස 20ක තරුණයෙකුත් ඒ අතර..කොවිඩ් ම රණ දහස ඉක්මවයි

0

තවත් කොවිඩ් ආසාධිත ම රණ 34 ක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව මෙරට කොවිඩ් ම රණ දහස ඉක්මවා ඇත.මෙරට සමස්ථ කොවිඩ් ආසාධිත ම රණ සංඛ්‍යාව 1015 ක් බවත් ඉහළ ගොස් ඇත.

ඒ අතර වයස 20 තරුණයෙක්ද කොවිඩ් නිව්මෝනියාව උග්‍ර වීම නිසා ජී විතක්ෂයට පත්ව ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here