ඉන්දීය වෛද්‍යවරු 50 ක් එකම දින කොරෝනාවට බි ලි..රැලි දෙකෙන්ම දැනට දහසකට දිවි අහිමිවෙලා.

0

කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයට ගොදුරු වීමෙන් ඉකුත් ඉරිදා (16 දා) ඉන්දීය වෛද්‍යවරුන් 50 දෙනකු මි ය ගොස් ඇති බව ඉන්දීය වෛද්‍ය සංගමය පවසයි.

මෙය දිනක් ඇතුළතදී කොරෝනා ආසාදනයෙන් ඉන්දියාවේ වෛද්‍යවරුන් මෙපමණ සංඛ්‍යාවක් මි ය ගිය ප‍්‍රථම අවස්ථාව ලෙස සැලකේ.

කොරෝනා වසංගත රැල්ල ඉන්දියාවේ පැතිරීම ඇරඹීමෙන් පසු මෙම වසරේදී මෙතෙක් කොරෝනා ආසාදනයට ගොදුරු වීමෙන් ඉන්දීය වෛද්‍යවරුන් 244 දෙනකු මි ය ගොස් ඇති අතර පළමු කොරෝනා රැල්ලෙන් ඉන්දීය වෛද්‍යවරුන් 736 දෙනකු  මි ය ගොස් තිබූ බව එම සංගමය කියයි.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙතෙක්  මි ය ගොස් ඇති මුළු ඉන්දීය වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 1000ක් පමණ වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here