තත්වය පාලනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දින 14 දැඩි සංචරණ සීමා දැමිය යුතුමයි – වෛද්‍ය විශේෂඥයින්.

0

කොරෝනා රෝගීන් සහ ම ර ණ සීග්‍රයෙන් ඉහළ යාම සලකා දින 14 කට රට තුළ දැඩි සංචරණ සීමා පැනවිය යුතු බව කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය මනූජ් වීරසිංහ පවසා සිටිනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයින් රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවද ඔහු කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here