පෝට්සිටියේ මුල්පුටුව බැසිල්ට ?

0

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ පළමු සභාපති ධුරය සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පත්කරන ලෙසට ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් හට විශාල ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බව මවුරට පුවත්පතේ වෙබ් අඩවිය වාර්ථා කර තිබෙනවා.

කොළඹ වරාය නගරය මෙහෙයවීමේදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සතු ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ජාලය විශාල ප්‍රයෝජනයක් විය හැකි බව ඔවුන්ගේ මතය වී තිබේ.

ඒ අනුව ආණ්ඩුවට මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර ඇති පිරිස පෙන්වා දී ඇත්තේ ඇමෙරිකානු, ඉන්දියානු සහ යුරෝපා ආයෝජන නොමැතිව වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරගත නොහැකි බවකි.

ඒ අනුව වරාය නගර කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරයට නියම සුදුස්සා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා බවද ඔවුන්ගේ මතය වී තිබේ.

ඊයේ දිනයේ පැවති කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්ද 89කින් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත විය.පක්ෂව ඡන්ද 148ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 59ක්ද ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here