වාර්තා බිද අද මුල් වටයේදීම ආසාදිතයන් 3000ට ලංවේ

0

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2891 දෙනකු වාර්තා වී තිබේ.

ඔවුන්ද සමග මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 157677 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here