කොරෝනා ආසාදිත බිරියගෙන් ඇඟලුම් කම්හලේ වැඩ ගන්නවා..දරු දෙදෙනා සමඟ පියා විරෝධතාවක.

0

කිලිනොච්චිය ඇඟලුම් කම්මලක් ඉදිරිපිට පියකු සිය කුඩා දරුවන් තුන් දෙනා සමඟ විසි වනදා සිට විරෝධතාවක් ආරම්භ කොට තිබේ.

විරෝධතාවයේ නිරත පුද්ගලයා පවසන්නේ තම බිරියට ඇඟලුම් කම්හල තුළදී කොරෝනා රෝගය වැළඳී තිබුණ ද තමන්ට ඒ බව නොදන්නා තම බිරියගෙන් එහි පාලකයන් වැඩ ගන්නා බවයි.

මේ අන්දමට කොරොනා රෝගය වැළඳුන දෙසිය හැත්තෑවක් පමණ මෙම ඇඟලුම් කම්හලෙන් හමු වී ඇති අතර ඔවුන්ට නිවාඩු ලබාදී කම්හල වසා දැමීමට වහාම බලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බව ද ඔහු පවසයි.

මෙම ඇඟලුම් කම්හලේ පාලකයන්ගේ වරද නිසා නිවෙස් වල ජීවත් වන පුද්ගලයන් කොරෝනා රෝගීන් දැඩි ත ර්ජ නයකට පත්ව සිටින බවද කිලිනොච්චියේ අක්කරායනකුලම මියන්කුලම ගම්මානයේ සිට ඇඟලුම් කම්හල ඉදිරිපිටට පැමිණ විරෝධතාවයේ නිරතවන මොහු ප්‍රකාශ කොට සිටී.

එහෙම ඇඟලුම් කම්හලේ පාලන අධිකාරියේ පිරිසක් විරෝධතාවයේ නිරත පුද්ගලයා සමඟ සාකච්ඡා කොට ඇතත් ඔහු සිය කුඩා දරුවන් තුන් දෙනා සමඟ ආරම්භ කොට ඇති විරෝධතාව අවසන් කොට නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here