මීගමු මුහුදේ විශාල තෙල් පැල්ලමක්

0

මීගමුව පමුණුගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත සාගර කලාපයේ විශාල තෙල් පැල්ලමක් පවතින බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඊයේ (1 වැනිදා) නිරීක්ෂණය කර ඇත.

පමුණුගම වෙරළේ සිට මීටර් 100ක් පමණ දුරින් වූ සාගර කලාපයේ මෙම පැල්ලම නිරීක්ෂණය වූ බවත් එය තෙල් පැල්ලමක් බවට අනුමාන කරන බවත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර පවසයි.

ගි නි ගැනීමට ලක්වූ ‘එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්’ නෞකාවේ කාන්දුවක් නිසා මෙම පැල්ලම ඇති වී තිබෙන බවට තවමත් තොරතුරු අනාවරණය වී නොමැති බවත් අදාළ තෙල් පැල්ලම පිහිටි සාගර ප්‍රදේශයේ මුහුද ඉතා රළු බැවින් බෝට්ටුවලට ද ගමන් කිරීමට අපහසු වී ඇතැයි ද සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කීවේය.කෙසේ නමුත් ඉක්මනින් අදාළ ප්‍රදේශයට ගොස් සාම්පල ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු කියයි.

නෞකාවේ ගි න්න ඊයේ (1 වැනිදා) දිනය වන විටදී නිවී දුම පමණක් පිටවෙමින් පැවැතුණි.

( සාලිය කුමාර – අරුණ )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here