වාලච්චේනේදී අත්අඩංගුවට ගත් රටබීම ලොරිය හැරී ජයවර්ධනගේ ස්කාගාර සංස්ථාවට අයත් බව අනාවරණය වෙයි.

0

වාලච්චේනයේදී ඊයේ අත්ඩංගුවට ගත් අ ර ක්කු ලොරිය ඉස්කාගාර සංස්ථාවට අයිති ලොරි රථයකි.

එම අ ර ක්කු ලොරිය වාලච්චේන ප්‍රදේශයට ගොස් තිබුනේ එහි අ ර ක්කු ගබඩා කිරීමට වන අතර කිසිසේත්ම විකිණීමට නොවන බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.ඉස්කාගාර සංස්ථාවේ හිමිකරු වන්නේ හැරී ජයවර්ධන මහතා වන අතර මෙම අ ර ක්කු ලොරිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ නිසි තොරතුරු සොයා බැලීමකින් තොරවය.

පොලිසිය මෙම ලොරිය අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ඒවා විකිණීම සදහා රැගෙන යන ඒවා යැයි සිතාය.

අ ර ක්කු ලොරියෙහි තිබූ අ ර ක්කු විකිණීම පිණිස නොව ගබඩා කිරීම සදහා පමණක් රැගෙන ගොස් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here