ඔයාල අතිනුත් වැරදිවෙනවනෙ නේ.

0

රථවාහන වරදක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා චන්දිමාල් ජයසිංහ සහ ඔහුගේ රියදුරු කෙසෙල්වත්ත පොලිසියට පැමිණි අවස්තාවේදී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලටද ඔහු පිළිතුරු ලබාදුනි.

එම අවස්ථාවේදී චන්දිමාල් ජයසිංහගේ රියදුරු පවසා සිටියේ තමන් අතින් වරදක් සිදුවූ බවත් ඒ සඳහා උසාවියෙන් දඩයක් නියම කරනු ඇති බවත් ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here