සංචරණ සීමා කාලයේ අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් වළක්වා ගන්න

0

සංචරණ සීමා පනවා ඇති මෙම අවස්ථාවේදී අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් වලක්වා ගන්නා ලෙසට ශ්‍රී ලංකා පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එහි අධ්‍යක්ෂිකා, විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය සදහන් කර සිටියේ මීට අදාළ වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාංශයෙන් සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියගෙන් ලබා ගත හැකි බවයි.

කොවිඩ්-19 තත්ත්වය ආරම්භක අවස්ථාවේ සිට මේ වන තෙක් අදාළ සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපයීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළ බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here