5000 දීමනාව නිසා වෙච්ච අලකලංචි (VIDEO)

0

රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව බෙදාදීමේ අවස්ථාවට මන්නා පි හි යක් රැගෙන පැමිණ නිලධාරින්ගේ රාජකාරියට බා ධා කළ බව කියන කාන්තාවක් අද (3දා) හුංගම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම කාන්තාව මන්නා පි හි යක් අතැතිව පැමිණ ඡන්ද නාමලේඛනයට තම නම ඇතුළත් කර දෙන ලෙස ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට ත ර්ජ නය කර ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කළා.

ඡන්ද නාමලේඛනයට නම ඇතුළත් නොවන අයට දීමනාව නොලැබෙන නිසා මෙලෙස නම ඇතුළත් කරන ලෙස ඇය ත ර්ජ නය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම තවත් බොහෝ ප්‍රදේශය වල රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව නොලැබීම් හේතුවෙන් විවිධ ප්‍රශ්න උදගත වී තිබුණා.ඇතැම් කාන්තාවන් කියා සිටියේ ගියවර ලැබුණු රුපියල් 5000 දීමනාව මෙවර අහිමිවී ඇති බවයි.

එමෙන්ම සමෘද්ධි සහනාධාරය හිමි නිසා තමන්ට රජයෙන් ලබාදෙන පන්දහසේ දීමනාව අහිමි කර ඇති බව ඇතැම් කාන්තාවන් කියා සිටියා.

මේ ඒ පිළිබඳව සැකසුණු වීඩියෝවක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here