වෛද්‍යවරු සහ මාධ්‍යවේදීන් අතර උණුසුම් සංවාදයක්.

0

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇති විය.

එහිදී විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා මාධ්‍යවේදීන්ට පවසා සිටියේ වැදගත් මාධ්‍යවේදීන් සිටින නමුත් තමන් දන්නා පරිදි මැ රු ම් කෑවේ තර්ඩ් ක්ලාස් මාධ්‍යවේදීන් බවයි.

එම වීඩියෝව පහළින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here