නුදුරේදීම දිනකට රෝගීන් විසිපන්දහසක්..සෞඛ්‍ය අංශ රජයට දන්වයි.

0

දැනට රෝගීන් වාර්තා වීමේ තත්ත්වය මත ඉදිරි සති කිහිපය ද මේ ආකාරයෙන්ම පැවතුණහොත් රට දැඩි අර්බු දකාරී තත්ත්වයකට පත්වනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ විසින් රජයට පෙන්වා දී තිබේ.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දැනට වාර්තාවන ආකාරයට ආසාදිතයන් වාර්තා වූවොත් දිනකට රෝගීන් 25,000-30,000 රෝගීන් පිරිසකට ප්‍රතිකාර කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශවල සිදුවනු ඇතැයි ද  ඔවුන් දැඩිව අවධාරණය කර ඇතැයි සති අන්ත ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

මෙසේ පැතිරි යන ප්‍රභේදය ඉතා ඉක්මනින් බෝවන ප්‍රභේදයක් බවත් එනිසා බොහෝ දෙනෙකු අ සාධ්‍ය තත්ත්වයට පත් වී ඔක්සිජන් මත රඳා පවතින තත්ත්වයක් උද්ගත වනු ඇති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත.

මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් අ සාධ්‍ය රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කළ හැකි අධි සත්කාර ඒකක පළාත් මට්ටමින් ස්ථාපිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

එක ඒකකයක රෝගීන් 100 දෙනෙකුට ප්‍රතිකාර කිරීමේ පහසුකම් සකස් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here