තරු පංතියට ඇරෙන බාර්

0

විදෙස් සංචාරකයින් නවාතැන් ගන්නා පළමු පෙළ හෝටල්වල ඇති සු රා සැල් විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

සංචරණ සීමා පැනවීමත් සමඟ දිවයින පුරා ඇති සියළු සු රා සැල් වසා දැමීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කළා.

කෙසේ වෙතත් සංචාරකයන් නවාතැන් ගන්නා පළමු පෙල හෝටල්වලට මෙම අවස්ථාව හිමිවුණද අනෙකුත් සු රා සැල් තවදුරටත් වසා තැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here