කොවිඩ් ආසාදිත ම රණ 101 ක් වාර්තා වෙයි

0

ඊයේ දිනය තුලදී මෙරට තහවුරු කරන ලද කොවිඩ් ආසාදිත ම ර ණ සංඛ්‍යාව 101ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කර සිටිනවා.

ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් ම රණ සංඛ්‍යාව 2011ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ගතවූ දින 10 තුලදී වාර්තා වී ඇති ම ර ණ සංඛ්‍යාව 527ක් වනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here