ගංවතුර මැදින් ගැබිණි බිරිඳ ඔසවාගෙන ගිය තරුණයාට උන් හිටි තැනුත් අහිමිවෙයි

0

පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩි අවදානයක් ලක්වූ තම හත් මසක් වූ ගැබිණි බිරිඳ ඔසවා ගංවතුර ඔස්සේ කිලෝමීටර් ගණනාවක් ගණනාවක් පයින් ඇවිදගිය තරුණයාට මේ වනවිට තවත් අසරණ වී තිබෙනවා.

ගාල්ල හිනිදුම සුරේෂ් කුමාර සහ බිරිඳ සිටින කුලී නිවසට නිසි වේලාවට කුළී මුදල් ගෙවීමට අතපසු වී තිබීම නිසා ඔවුන්ට එම කුලී නිවසින් මේ වනවිට ඉවත්වීමට නිවසේ හිමිකරුවන් දන්වා තිබෙනවා.

සුරේෂ් කුමාර පවසන්නේ තම බිරිද අසණීප වූ බැවින් වත්තේ වැඩට යාමට නොහැකි වූ හෙයින් කුලී මුදල් ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි.මේ නිසා තම බිරිඳ සමඟ පාරට බහින්න සිදුව ඇති බව සුරේෂ් කුමාර හැ ඬූ කදුලින් පවසා සිටියා.

මේ ඔහුගේ  දුරකථන අංකය 0718465302

පහත වීඩියෝවේදී 33 විනාඩිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here