පී.සී.ආර්. නෑ! නිරෝධායන නෑ..ජපානය අලුත් ක්‍රමයට රට අරියි!

0

ජපාන රජය විසින් මෙම ජූලි මාසයේදී ජාත්‍යන්තර සංචාර නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා එන්නත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

ජපාන මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ යුරෝපා සංගමයේ රටවල් විවෘත කළ ආකාරයට ජපානයද විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සමග මෙම එන්නත්කරණ බලපත්‍රය ‌ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු සිය රටට ඇතුල්වීමට ජුලි 1 සිට අවසර දෙන බවකි.

ඒ අනුව මෙම එන්නත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නාට පීසීආර් පරීක්ෂණවලින් සහ නිරෝධායන පියවරවලින් නිදහස් වේ.

මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිටුපස ඇති අභිප්‍රාය වනුයේ ව්‍යාපාරිකයින්ට රැකියා සඳහා විදේශ ගතවීමට ඉඩ දීමෙන් සහ විදේශිකයන්ට තම මව් රටවලට යාම පහසු කරවීම තුළින් ආර්ථිකය නංවාලීමයි.

පළමු අදියරේදී මුද්‍රිතව මත සහතික නිකුත් කිරීමට ජපාන රජය සැලසුම් කරයි.

දෙවන අදියරේදී ස්මාර්ට්ෆෝන් යෙදුමක ස්වරූපයෙන් හදුන්වා දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here