දකුණු කොරියා රැකියා මෙරටට අහිමිවීමේ අ වදානමක් නෑ..ලබන මාසෙ වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන්න කොරියාවට යනව – පියංකර ජයරත්න.

0

දකුණු කොරියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන රැකියා අවස්ථා මෙරටට අහිමිවීමේ අ වදානමක් නොමැති බවත් එම රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් දකුණු කොරියාව සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවත් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියකර ජයරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

කොවිඩ් – 19 වසංගතය හේතුවෙන් දකුණු කොරියාවෙන් වෙනත් රටවලට ලැබෙන රැකියා අවස්ථා හිමිවීමේ යම් ප්‍රමාදයක් පවතින බවත් එය ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් බලපාන ගැටලුවක් නොවන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවට හිමි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දකුණු කොරියානු රජයෙන්
ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත් මේ පිළිබඳව මෙරට දකුණ කොරියානු තානාපතිවරයා සමඟ තමා සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සාකච්ඡා කළ බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

එහිදී යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබී ඇති බවත්, මෙම රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම ගැන වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තමා සහ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා ලබන මාසයේදී දකුණු කොරියාව බලා යෑමට අපේක්ෂා කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here