දුමින්ද සිල්වා නිදහස් ?

0

ම ර ණ ද ඩුවම හිමිව ඇති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාට අද (24) දින බොහෝ දුරට ජනාධිපති සමාවක් ලැබෙනු ඇති බව ‘ද මෝනිං’ පුවත්පත වාර්තා කොට තිබේ.

ඒ සදහා අවශ්‍ය නීති කටයුතු සම්පුර්ණ කර ඇති බව එම පුවත්පත අනාවරණය කොට තිබේ.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා ඝා.ත නය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහාධිකරණය මගින් ඒ මහතා ඇතුලු තවත් කීප දෙනකු වැරදි කරුවන් වීමෙන් පසු 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේදී දුමින්ද සිල්වා සිර ගත කෙරිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here