සතොසට ගෙනා නාඩු සහල් කිලෝ 20,000ක ගුල්ලෝ.

0

සහතික මිලට සහල් සැපයීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ සඳහා එරාවුර් ප්‍රදේශයෙන් වැලිසර සතොස සහල් ගබඩාවට ගෙනා නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑම් 20,000ක් ගුල්ලන් ගසා තිබීම හේතුවෙන් ඉවත් කර තිබේ.

සතොස ගබඩාව වෙත ඊයේ (29) පැමිණ ඇති එම කන්ටේනර් රථය තත්ත්ව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී හාල්වල ගුල්ලන් සිටිනු දැක ඇති අතර, පසුව එම කන්ටේනරය ඉවත් කළ අතර, එම සහල් අයිතිකරු විසින් තවත් කන්ටේනර් රථ 3ක් එවා ඇත.

සහතික මිලට සහල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කිරීම සඳහා එම ගබඩා සංකීර්ණයට වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (29) පැමැණ තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here