පාඩු පිට දුවන රාජ්‍ය ආයතනවල ලොක්කන්ට මිලියන ගණන් වැටුප්

0

රාජ්‍ය සේවයේ සභාපතිවරුණ් ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන්ගේ වැටුප අඩු කළ යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇතත් තවමත් රජයේ ආයතන 25 ක ප්‍රධානීන් මාසිකව වැටුප් හා දීමනා ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 7 සිට 25 දක්වා මුදලක් ලබන බව වාර්තාවෙයි.

මෙවැනි වැටුප් හා දීමනා ලබා ගන්නා ප්‍රධානීන් සිටින ආයතන බොහොමයක් මේ වනවිට පාඩු ලබන මට්ටමේ ඒවා වීමද විශේෂත්වයකි.

ඇතැම් ආයතන ප්‍රධානීන් නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය පමණක් ලබාගෙන සිය දීමනා වැඩිකර ගෙන ඇති බවද වාර්තාවෙයි.

ඇමති කමිටුවක් මගින් මෑතක දී කරන ලද විමර්ශනයකදී ප්‍රධාන පෙළේ රාජ්‍ය ආයතනයක සභාපතිවරයෙකු වැටුප් සහ දීමලා ලෙස ලක්ෂ 22 ක් මාසිකව ලබන බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ තරම් විශාල ලෙස වැටුප් හා දීමනා වශයෙන් ලබමින් පාඩු පිට පවත්වාගෙන යන ආයතන පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට වාර්තාවක් ලබා දීමට මෙම ඇමති කමිටුව සූදානම්න් සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here