බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් මිනිස් ජීවිතවලට හා නියක් වෙලා නෑ! නඩුවෙන් බ්‍රැන්ඩික්ස් නිදහස්.

0

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුර හේතුවෙන් මනුෂ්‍ය ජීවිතයට අ න තුරක් සිදු වූ බවට සාක්ෂි මඟින්  අනාවරණය නොවන බවට සඳහන් නීතිපති උපදෙස් ප්‍රකාරව එම නඩුව අවසන් කිරීමට මිනුවන්ගොඩ  ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්  කේසර.ඩී.ඒ. සමරදිවාකර මහතා තීරණය කළේය.

මේ පිළිබඳව ලද නීතිපති උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් අ ප රාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වානිජ අ ප රාධ විමර්ශන ඒකකය අධිකරණයට ලබාදුන් වාර්තාවක් සැලකිල්ලට ගත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් මෙම තීරණය ගනු ලැබීය.

Mawratanews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here