කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ බිල්පත් පියවන්නේ මාර්ග නිසි ප්‍රමිතියට ඉදිකර ඇත්නම් පමණයි – මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

0

දේශීය බැංකුව අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක කර ඇති ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මි 100,000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන , අනෙකුත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් සහ පාලම් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිලිබදව සොයා බැලීම සඳහා ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවක් මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පසුගියදා පැවැත්විණි .

ඉදිකිරීම් අවසන් කල මාර්ග වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත් සමාගම් වෙත මුදල් ගෙවීමට පෙර මාර්ගයේ ප්‍රමිතිය පිලිබදවත් මාර්ගයට අයත් බෝක්කු, පැතිබැමි යනාදිය නිසි ආකාරව ඉදිකර තිබෙනවා දැයි සොයා බලා ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන ලෙස මෙහිදී නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදි.

තවද තම අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වෙන ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවට සහභාගි වීමට පෙර සෑම මසකට වරක්වත් ව්‍යාපෘතිය භාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන කොන්ත්‍රාත් සමාගම් වල නියෝජිතයින් එම ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කළ යුතු බවට මෙහිදී අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් අවධාරණය කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සර්ධා වීරකෝන්, පළාත් භාර අධ්‍යක්ෂකවරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගි වූහ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here