තම ජීවිතය බේරීමට දිවි දුන් නිළධාරියාට නොකඩවා වසර ගණනාවක් උපහාර කරන හිතහොද විනිසුරු

0

යාපනය මහාධිකරණ විනිසුරුව කටයුතු කළ එම්.ඉලන්චේලියන් මහතා ඉලක්ක කර ගනිමින් 2017 ජුලි මස 22 වැනිදා සිදුවු ප්‍ර හා රයෙන් මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් දිවි දුන් පොලිස් සැරයන් ජි.එච්.සරත් හේමචන්ද්‍ර ගේ සිව්වන ගුණ සැමරුම සිදුකිරීමට මහාධිකරණ විනිසුරු ඉලන්චේලියන් මහතා ඊයේ (21) කටයුතු කොට තිබෙනවා.

යාපනය නල්ලූර් ප්‍රදේශයේදී 2017 ජුලි 22 වැනිදා මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍ හා රයක් සිදුවු අතර, අදාළ ප්‍ර හාර යේදී ඉලන්චේලියන් මහතාගේ ආරක්ෂක රාජකාරියේ යෙදී සිටි සරත් හේමචන්ද්‍ර නම් පොලිස් සැරයන්වරයා ජි විතක්ෂට පත්විය.

ප්‍ර හාරයෙන් සිය ආරක්ෂාව භාරව කටයුතු කළ පොලිස් සැරයන් සරත් හේමචන්ද්‍ර මහතා ජිවි තක්ෂයට පත්වීමෙන් අනතුරුව එවකට ඉලන්චේලියන් මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා සං වේදීව කටයුතු කළ ආකාරය සෑම මාධ්‍යයකම ප්‍රචාරය විය.

ජිවි තක්ෂයට පත්වු පොලිස් සැරයන් සරත් හේමචන්ද්‍ර ගේ සිව්වන ගුණ සැමරුම වෙනුවෙන් ඔහු මිහිදන් කොට ඇති සො හොන වෙත ගොස් පහන් දල්වා සැමරුමක් සිදු කිරීමට මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා කටයුතු කර තිබුණා.

ඉලන්චේලියන් මහාධිකරණ විනිසුරුතුමා සිය ජීවිතය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දිවි දුන් පොලිස් නිළධාරියාගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍යය සියළු සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here