සරත්ගේ ‌කෑලි ගැලවෙයි! ජනපති යටතට පවරා ගනී!

0

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා යටතේ තිබූ ආයතන 2ක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව වීරසේකර මහතා යටතේ තිබූ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය බළකා දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරාගෙන ඇත.

එම පවරා ගැනීමෙන් අනතුරුව සරත් වීරසේකර මහතාට ඉතිරිව ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ ජාතික පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනය පමණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here