ඇමති බන්දුල නූලෙන් බේරේ..ගල්ලෙනක කළු ගලක් හිස අසලින්ම බිමට වැටේ.

0

ඉහළ සිට පතිත වුණු කළු ගලකින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා නූලෙන් බේරී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

කළුතර බුලත්සිංහල පාහියන්ගල ගල්ලෙන දැකබලා ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා මෙම අ නතුරු දායක තත්ත්වයට මුහුණ දී ඇත.

ඔහු ගෙන පාමුලට පැමිණි අවස්ථාවේ ඉහල සිට කළු ගලක් අමාත්‍ය වරයා අසලින්ම බිමට පතිත වී ඇත.ආරක්ෂ නිලධාරීන් විසින් අමාත්‍යවරයා කඩිනමින් ගුහාව ඇතුලට සඳහා කැඳවාගෙන ගොස් තිබේ.

එම ස්ථානයේ ගලක් ක ඩා වැටී ඇත්තේ වසර ගණනාවකට පසු බව එහි සිටි පිරිස් සඳහන් කර තිබේ.

LANKACNEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here