අයියයි නංගියි පරෙයියන් ඇල්ලට බි’ලි

0

බඩල්කුඹුර පරෙයියන් ඇල්ලේ දිය නෑමට ගිය අයිය සහ නංගී දියේ ගිලි මි’ය ගොස් ඇතැයි බඩල්කුඹුර පොලිසිය කියයි.

මෙසේ මි ය ගොස් ඇත්තේ සුරාජ් මධුෂංක සහ අයේෂා ගයාෂානි නමැති දෙදෙනෙකි

පවුලේ ඥාතීන් පිරිසක් සමග පරෙයියන් අල්ලේ දිය නෑමට ගොස් සිටියදි මෙසේ දියේ ගිලි මි ය ගොස් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here