මන් දියුණු උනේ කලුමල් පොකුණ නිසා..ප්‍රියාන් මැණික්. (VIDEO)

0

සමාජ ජාල තුළ අතිශය ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වන ප්‍රියාන් පුෂ්පකුමාර හෙවත් ප්‍රියාන් මැණික් කලකට පසු සමාජ මාධ්‍ය තුළ පෙනී සිටිනවා.බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වී තිබූ ප්‍රියාන් මැණික්ගේ මහා ධනස්කන්ධය ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව මෙහිදී ඔහු විශේෂ අනාවරණයක් කර තිබෙනවා.ඔහු පවසන්නේ තමාගේ දියුණුව කළු මල් පොකුණ බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here