මුලින්ම පොලිස් පොකුරට කෑගල්ලේ කොරෝනා පැණිය දෙන්න පටන් ගනී.

0

කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති පොලිසියේ සාමාජිකයන්ට කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් සකස් කරනු ලැබ ඇති කොරෝනා පැණිය ලබා දීම ආරම්භ කොට ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

ඒ අනුව කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ රදවා ඇති කොරෝනා ආසාදිත පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු හට මෙම පැණිය ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බව පැවසේ.

මෙම කොරෝනා මර්දන ඖෂධය කොරෝනා ආසාදිතයන්ට අතිරේක ආහාරයක් ලෙස ලබා දීමට දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ කොරෝනා මර්දන ජාතික කමිටුවේ අනුමැතිය පසුගියදා හිමිවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here